Obnovení tradice

24.03.2022

Pozvánka na Velikonoční hrkání

Když zvony odlétnou na Zelený čtvrtek do Říma, musí je někdo nahradit.

Farnost Bohdalov ve spolupráci s dalšími organizacemi, srdečně zve všechny kluky, holky i jejich rodiče k obnovené tradici velikonočního hrkání a klepání.

Tatínkové a dědové mají možná ještě svoje hrkačky z dětství schované. Všem ostatním je zapůjčíme.

Ať je nás pořádně slyšet.

Rozpis hrkání:

Zelený čtvrtek 18.00

Velký pátek 7.00 a 18.00

Bílá sobota 7.00 a 12.00

Sraz účastníků vždy u fary.

Zúčastněné děti obdrží malou odměnu.