Oslavy císaře Karla

01.11.2021

Už je tomu pár roků, kdy jsem strávil dovolenou na ostrově Madeira uprostřed Atlantického oceánu. V tamním hlavním městě jsem v kostele našel náhrobek, na kterém bylo česky napsáno. Zde odpočívává Karel I., císař rakouský a král český. Další zmínku jsem pak našel v kronice školy v Chroustově. Tehdejší pan řídící Promberger zapsal a oslavil nástup mladého císaře s nadějí na brzké ukončení válečných bojů a návrat mladých vojáků do Chroustova i Bohdalova ke svým rodinám.Trvalo to však ještě dlouhé dva roky, než se přání pana řídícího naplnilo

Karel František, který se později nazýval císař Karel 1, se narodil 17. srpna 1887 na zámku Persenbeug v Dolních Rakousích. Byl synovcem rakouského císaře Františka Josefa I. a mladším bratrem následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Protože odbýval vojenskou službu v Čechách, bylo na místě, že bude studovat na pražské Karlově-Ferdinandově univerzitě. Od roku 1906 žil na Pražském hradě, kam za ním docházeli odborníci a přednášeli mu historii, právo a ekonomiku. V roce 1911 si vzal svou vzdálenou příbuznou, sedmnáctiletou princeznu Zitu z rodu Bourbon-Parma. Měli spolu celkem 8 dětí.

28. června 1914 se dovídá, že jeho strýc a následník trůnu František Ferdinand d'Este se v Sarajevu stal obětí vražedného atentátu. Najednou se ale Karel stal tím, komu měla v nejbližší době spočinout na hlavě koruna jedné z největších evropských velmocí, aniž by přitom měl dostatečné zkušenosti s vládou.

V listopadu 1916 zemřel ve věku 86 let císař František Josef I. Devětadvacetiletý Karel se uprostřed války ujímá vlády.Za svůj prvořadý úkol pokládal ukončení války a uzavření míru a na vnitřní reorganizaci říše. Manifestem z 16. října 1918 vyhlásil federalizaci říše, ale to už bylo pozdě. 28. 10. 1918 byl v Praze vyhlášen nezávislý československý stát. Následně se rakouské revoluční vládě podařilo donutit Karla k odchodu do exilu.

Karla s manželkou a sedmi dětmi čekla dlouhá jejímž cílem byl ostrov Madeira v Atlantickém oceánu. Sem dorazili 19. listopadu 1921. Uplynulo pak jen několik měsíců, když vypukla epidemie španělské chřipky. Císař Karel Habsburský na její následky zemřel 1. dubna 1922 ve věku 35 let.