Památné stromy

29.12.2021

Letošní vánoční čas byl obzvláště vhodný pro toulky zimní přírodou. Člověk si na cestách mezi lesy a stráněmi znovu uvědomil jak krásné a malebné je okolí našeho Bohdalova. Je to dáno také tím, že leží v podhůří Arnoleckých hor a tak stačí vyjít půl hodiny cesty do Vrchů, k Chroustovu či na Blažkov a připadáte si jako v Beskydech či někde na Šumavě. Jenom se pořád pohybujete v přívětivé, ale nevysoké  nadmořské výšce 600 - 700 metrů n.m. a tomu odpovídá i příslušná flóra a fauna. Vedle klasických smrkových lesů, totálně poničených opakovanými nálety kůrovce, můžete kolem Bohdalova procházet vzrostlými bučinami, nebo se naopak proplétat, několik málo let starým bukovým omladím. Mezi tímto, v popisu strohým lesním porostem, však můžete objevit stromy, které vás osloví svojí majestátností a elegancí, ale zároveň vám připomenou příběhy z dávno zapomenuté historie našeho kraje. Jsou to totiž stále živé památníky. Pokud tedy vyrazíte dál do kraje či jenom do středu našeho městečka všímejte si, pozorujte a chraňte stromy.

  • Památná lípa u sochy sv. Jana na městečku. Její vzrostlá podoba je zaznamenána na nejstarší dochované fotografii návsi Bohdalova . Ta pochází z let před zhoubným požárem v roce 1872 a už tehdy měla lípa odhadem svých třicet roků. Pak její stáří můžeme odhadnout na přibližně 160 - 180 roků. Bylo by velmi smutné, kdy někdo začal uvažovat o tom, že je potřeba v zájmu bezpečnosti či rozšíření parkovacích míst tento soubor tří krásných vzrostlých lip z městečka odstranit.
  • Vzrostlý buk v parku u kostela. Strom o stáří zhruba 250 roků pochází z doby, kdy došlo k velké přestavbě kostela a k úpravě jeho okolí. Možná ho zasadili pozůstalí nad hrobem svého zesnulého předka a později, při přemísťování hrobů na stávající hřbitov už nebylo síly ho odstranit. Možná také, že ho zasadil pan děkan Václav Nosek na památku dokončení a znovu vysvěcení kostela sv. Vavřince v roce 1758. Nicméně vzrostlá koruna zdravého buku se stále rozechvívá větrem a vzpomíná na všechny události, které za jeho života Bohdalovem prošly.
  • Ještě starší je památný dub stojící kousek od silnice ze Starého Telečkova k Bohdalovu. Podle zápisu na tabulce by mu dnes mělo být více než 330 roků. Pamatuje tedy dobu vrcholného baroka a možná i poslední České protestantske bratry. Tento pradávný dub najdete, když se z křižovatky v Telečkově nevydáte přímo k Bohdalovu, ale uhnete doprava úhlopříčně po staré, původní cestě mezi domy směrem k vysokému napětí.
  • Pokud byste, ale překročili v Telečkově silnici a vydali se po žluté značce ke Kyjovu, potkáte hned za vesničkou alej zvláštních stromů. Stáři je možné odhadnout na zhruba 70 - 100 roků. Je možné, že v té době někdo čerstvě vzrostlé sazenice docela brutálně upravil a to ve stylu bonsají a nebo tu došlo ke zvláštní přírodní anomálii.
  • Zajímavou skupinou stromů pak představuje hraniční alej vzrostlých bukových stromů. Tu najdete na hranicích lesa počínaje vlevo vysoko nad Rudolcem. Překračuje následně výjezd státní silnice od Jihlavy a Stáje a pokračuje krajem lesa až k odbočce k osadě Samotín. Podle záznamů v kronice města Polná, nechala bukovou alej vysázet koncem 19. století správa tamního panství knížete Dietrichštejna, aby tak výrazně oddělila svůj majetek od panství hraběcí rodiny Collatů.
  • Přírodní rezervaci Baba - V bukách najdete východně od obce Chroustov. Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a její území se nachází v nadmořské výšce 605 až 698 m n. m., kde zaujímá rozlohu 44,61 ha. Předmětem ochrany chráněného území je bukový porost. Jedná se o významné území s řadou chráněných druhů živočichů a rostlin. Na vrcholu Baby nalezneme četné skály a kamenná moře. Územím prochází naučná stezka přírodním parkem Bohdalovsko. Ideální doba pro návštěvu přírodní rezervace je podzimní období, kdy jsou stromy typicky zbarvené.