Pan řídídící

02.11.2021

Antonín Promberger 1862 - 1937, pocházející původně z Bohdalova vystudoval gymnazium v Třebíči a Učitelský ústav v Brně a působil na školách v okrese Novoměstském. V roce 1894 je v sousedství Bohdalova v obci Chroustov dokončena budova základní jednotřídní školy a tak do ní, snad i na přání rodičů zamíříli i mladí manželé. Pan řídící učitel, v pozdnějším věku, popisuje některé tamní veselé příhody. 

Ihned na jaře založil učitel spolu s žáky na pozemku u školy školní zahradu, do které vysázeli během dvou roků velké množství stromků a keřových rostlin. Zahrada se mohla stát pýchou obce a zvláštností v tomto horském kraji. V únoru 1897 však neznámý škůdce zahradu zcela zničil. Natrvalo bylo poškozeno takřka 1800 štěpů. Byly to plané i šlechtěné stromky připravené k další výsadbě a množení. Škoda byla okresnímu soudu vyčíslena na 380 zlatýc

4. září 1905 byl při začátku školního roku slavnostně při mši v Bohdalovském kostele vysvěcen nový školní prapor. Byl darem paní Marie Grosslové z Vídně. Rozené Prombergerové z Bohdalova, sestry správce školy. Bylo to poděkování za uzdravení, jakého se jí při letních pobytech v Chroustově dostalo.

 V roce 1902 odchází pan řídící z Chroustova na novou větší školu do Jam u Žďáru. Také tam se věnuje obecně prospěšné činnosti a stává se velitelem místních hasičů. Musíme také ještě připomenout jeho dráhu hudební. Od dětství se, zřejmě opět pod vlivem svého velkého vzoru učitele Šťastného, věnoval učení na několik nástrojů. Byly to housle, klavír i varhany. Byl nejenom talentovaným výkonným hudebníkem, ale také se věnoval sbírání a zapisování lidových písní. Někde v archivech pak leží jeho rozsáhlá sbírka, nazvaná podle krásných horáckých zvyků - Královničky. V Jamách( nebo možná v Jámách ), působil Antonín Promberger osm roků, aby odsud 13. června 1910 odešel na odpočinek. Nějaký čas mohl pravděpodobně pobývat v rodném Bohdalově, ale nakonec se přestěhoval do Brna a tam se věnoval dráze spisovatelské. Ve věku 75 let zde pak 23. 3. 1937 umírá.