Pokus o zrušení JZD

14.04.2021

Tato neznámá kapitola dějin Bohdalova svědčí o tom, že ne všechno šlo tak hladce, jak se dnes může zdát. Díky tehdejšímu kronikáři Fr. Blahovi máme pod kapitolou nazvanou "Nápor reakce", velmi podrobný popis celé události, včetně vývoje situace kolem prvních roků JZD.

15. února 1951 bylo na členské schůzi JZD přijato usnesení o přijetí provozního řádu III. typu. Na vysvětlenou je nutno dodat, že I. typ znamenal pouze společné hospodaření, II. typ rozorání mezí a III. typ společné ustájení hospodářských zvířat.

Reakce, která do té doby pracovala proti JZD skrytě, však nyní ukázala svoji pravou tvář. Mezi členy družstva byla zorganizována akce, kdy během dvou dnů dostal MNV 50 doporučených dopisů, v nichž jednotliví zemědělci odvolávají svůj souhlas s HTÚP. Dopisy byly napsány podle jednotného vzoru a vyšetřováním se zjistilo, že akci zorganizovali 3 rolníci a jeden výměnkář. V červnu byli tito reakcionáři při veřejném soudu odsouzeni k trestům odnětí svobody od 4 měsíců do 1,5 roku.

Reakce tak byla potlačena a družstevníci se vrátili ke společné práci. Do okresního města byla po žních vypravena manifestační dodávka obilí. Nákladní auto s 94 q ječmene bylo vhodně vyzdobeno našimi a sovětskými vlajkami a portréty Gottwalda a Stalina. V doprovodu pak byli pionýři a svazáci. Výprava vzbudila v okresním městě živou pozornost a ubezpečila lidově demokratické orgány, že Bohdalovští jsou opět na správné cestě k lepší budoucnosti.