Děti pozdravily prezidenta Masaryka

07.07.2020

V letech první republiky se prezident T. G. Masaryk těšil mimořádné úctě celého národa. Nejinak tomu bylo také v Bohdalově. Každoročně bylo slaveno výročí jeho narození. Byly pořádány slavnosti a hrány vlastenecké hry. V roce 1928 byl v parku u kostela odhalen jeho pomník od sochaře Pelikána. Největší příležitostí pak byla návštěva prezidenta osvoboditele ve Žďáře nad Sázavou dne 17. června 1928.Na čtyřech vyzdobených žebřiňácích vyjelo takřka sto bohdalovských dětí, vedených řídícím učitelem Maděrou, hned po snídani do Žďáru. TGM přijel dopoledne na žďárské náměstí, kde se pozdravil s nejvýznamnějšími představiteli okresu. Byl mezi nimi také řídící učitel Petr Maděra z obecné školy v Bohdalově, který tak reprezentoval s ředitelem žďárské měšťanky pracovníky školství. Děti z Bohdalova pozdravily v té chvíli pana prezidenta jásotem, voláním sláva a máváním praporky.  Prezident poté poklepal na základní kámen nové sokolovny a po půl hodině odjel automobilem do Velkého Meziříčí. Výprava z Bohdalova si prohlédla náměstí a kostel a vydala se na zpáteční, zhruba dvouhodinovou cestu. Návštěva pana prezidenta byla sice krátká, ale o to více ji školní mládež prožívala.

Při příležitosti návštěvy TGM ve Žďáře vznikla fotografie, která se stala podkladem pro slavnou poštovní známku.
Při příležitosti návštěvy TGM ve Žďáře vznikla fotografie, která se stala podkladem pro slavnou poštovní známku.