První dožínky v osvobozené vlasti

08.07.2020

Bohatý spolkový a kulturní život, jaký panoval v Bohdalově v letech první republiky, byl ihned v prvních měsících po osvobození obnoven v plném rozsahu. Samozřejmě v tom hrála roli i radost z nově nabyté svobody.

Tradice dožínek nebo jak se také psalo dříve - obžínek, dostala pokračování hned        9. září 1945, kdy byl Jednotným svazem českých zemědělců uspořádán dožínkový průvod s taneční zábavou. Byl pro ni využit prázdný sklad zemědělských plodin - tehdejší budova  tírny. U boční stěny byl postaven parket a na stěně byly pověšeny obrazy vítězů druhé světové války Stalina, Roosevelta a prezidenta Beneše.

K dožínkové tradici patřilo v těch letech ještě stále nošení selských krojů
K dožínkové tradici patřilo v těch letech ještě stále nošení selských krojů