Rodina mlynáře Tálského

22.11.2021

Dosah Bohdalovských kapitol se začíná utěšeně rozšiřovat. Díky dalším kontaktům můžu doplňovat osudy Bohdalovských rodin a osobností. Zajímavý materiál jsem dostal k tématu mlynářů na Dolním mlýně a tak je mohu doplnit a uvést na pravou míru.

Dnes už je tedy potvrzeno, že předposlední mlynář se jmenoval Ferdinand Tálský a narodil se roku 1843 v rodině Karla Tálského , mlynáře na mlýně v Zámku Žďáře , dnes městské části Žďáru nad Sázavou ( dnešní hotel Tálský mlýn pod Pilskou nádrží ). Zemřel 6. prosince 1921).

Jeho předchůdcem v Bohdalově byl mlynář Jan Březina. Ten měl se svojí ženou Annou rozenou Velišovou, dcerou koželuha ve Žďáře nad Sázovou (+ 5.11.1907), syna Františka. Jan Březina, ale před rokem 1875 umírá a vdova si bere jako druhého manžela právě Ferdinanda Tálského. Vdova však s prvorozeným synem zůstávají i nadále majiteli mlýna.

K Františkovi pak ještě přibylo 5 dalších dětí, narozených v manželství s F. Tálským:

Marie (* 1876, + 1965 ) - ředitelka měšťanských škol v Brně,
Rudolf (*1878 ,+ 1961) - poslední mlynář na Pilském mlýně v Zámku Žďáře (mlýn převzal po
svém bezdětném strýci), ruský legionář,
Anna (*1881, + 1957) - v r. 1905 se vdala za učitele Ladislava Kudrnu, který tehdy působil
v Novém Veselí, v letech 1929 až 1935 byl ředitelem Smíšené školy obecné v Brně,
Ferdinand (*1886, + 1959) - asi do r.1949 předseda senátu nejvyššího soudu v Brně

Julie (*r. 1876 - zemřela asi před r.1920 v Sarajevu, kde působil její manžel Kotyza jako úředník.

Z Dolního mlýna odešel Ferdinand Tálský po smrti své ženy a po odchodu tehdy již dospělých dětí, na odpočinek zpět do rodného Pilského mlýna v Zámku Žďáře. Tam tehdy hospodařil jeho syn Rudolf, který převzal rodný mlýn svého otce od otcova staršího bratra Josefa. Pravděpodobně k tomu došlo v letech 1910 nebo 1912. Tehdy také přechází Bohdalovský mlýn do majetku Emanuela Pliczky. Osudy této rodiny najdete v samostatné kapitole.

Pravnučka mlynáře Tálského paní Jarmila Daňková poskytla ochotně příběh svojí rodiny a řadu zajímavých fotografií.

Zpracováno na základě informací paní Jarmily Daňkové z Brna

Doplnění :

Mlýn v Zámku Žďáře původně nazýval Pilský a byl v majetku žďárského cisterciáckého kláštera. Už v 18. století na něm hospodařili mlynáři Tálští. Prvním z nich byl Jakub Tálský, který od klášterní vrchnosti mlýn koupil dne 1. 5. 1771 za 800 zlatých. Po jeho smrti mlýn držela vdova Viktorie (druhá manželka Jakuba Tálského) a 24. 9. 1798 zapsala mlýn pro syna Josefa. Ten ho v ceně 1483 zlatých převzal 14. 12. 1799. Dne 24. 1. 1828 převzal Pilský mlýn v ceně 3200 zlatých syn Josefa Tálského Karel. Od 12. 3. 1831 se stala spoluvlastnicí mlýna jeho manželka Kateřina rozená Chudobová. Karel Tálský zřejmě brzy zemřel a od 21. 9. 1843 se stala vlastnicí celého mlýna Kateřina Tálská a následně její syn Josef. Posledním majitelem Pilského mlýna byl jeho synovec Rudolf Tálský , který přišel z rodného Bohdalova. Historické informace o Tálském mlýně najdete ve Žďárském uličníku vydaném Městem Žďár nad Sázavou v r.2018.