Šibenice ve Špitálském lese

01.02.2020

Bylo to v letech třicetileté války, kdy vrchnost na obou stranách česko - moravské hranice přísně dbala na dodržování jedině povoleného katolického náboženství . Tehdy se ve Špitálském les na hranicích Polenského a Rudoleckého panství tajně scházeli vyznavači českobratrské církve. Při jednom z těchto nočních setkání byli účastníci přepadeni dráby a vojáky. Strhla se krvavá bitva při které byl zraněn českobratrský  kazatel Jakoubek. Ozbrojenci ho dopadli a bez rozsudku ho pověsili na nedaleko stojící šibenici. Jeho mrtvolu hlídali po čtrnáct dnů v přesvědčení, že ho jeho spolubratří přijdou pohřbít a při tom budou dopadeni. Nakonec došlo k dohodě s majitelem Polenského panství. ten povolil mrtvolu pohřbít a nad hrobem postavit smírčí kámen. Ten stojí na tomto místě dodnes.