Jan Nepomuk Heimrich

07.11.2021


(1853 - 1933)

Druhá polovina 19. století představovala v zemích Rakousko-Uherska a v jejich rámci také pomezí Čech a Moravy velký rozvoj průmyslu a hospodářství. Vedle parní energie se k pohonu strojů a zařízení začala používat elektřina a tento nový potenciál s sebou přinesl řadu nových vzdělaných osobností, které dokázaly tuto příležitost využít a rozvinout ku prospěchu nejen osobnímu, ale také společenskému.

Vedle rozvoje hospodářského, pak dochází také k uvědomění nových politických osobností českého a moravského regionu. Vedle strany staročeské, reprezentované jmény Vladislav Rieger nebo František Palacký, se objevuje nová, progresivní strana Mladočechů. Mezi její nejznámější představitele patřil po několik období také pozděší první československý prezident, Tomáš Garrig Masaryk.

Všechny tyto skutečnosti se promitaly i do Života menších obcí a městeček, mezi které patřil samozřejmě také městys Bohdalov, ležící tehdy na území novoměstského soudního okresu. Původně zcela zemědělská obec s historickými kořeny z přelomu 13. a 14. století se začala rozvíjet také v průmyslové oblasti. Prvním skutečným podnikatelem v této oblasti se stala rodina mlynáře Jana Heimricha. V prostoru dnešního Horního rybníka byl v polovině 19. století založen vodní mlýn s pilou a na základě úspěšného podnikání došlo postupně ke stabilizaci a rozšíření této, původně malé firmy.

Do těchto podmínek se 11. května roku 1853 narodil syn Jan Nepomuk Heimrich. Po reálných studiích a několikaleté praxi převzal ve 20 letech života rodinný podnik, který postupně rozšiřoval, až z něho vznikl velký závod s parním mlýnem, parní pilou, továrnou na škrob (ale také na sirup a hroznový cukr), továrnou na výrobu parních a hospodářských strojů a k tomu náležející hospodářství. Rozmach firmy byl tak extenzivní, že v roce 1902 byla zprovozněna cihelna, roku 1903 tírna Inu a v roce 1931 místní družstevní lihovar, ve kterém už ale patřil mezi vedoucí představitele jeho syn Čeněk. Zásluhou Jana Nepomuka Heimricha byl také v roce 1874 založen v Bohdalově jeden z nejstarších hasičských sborů na Moravě.

Vedle činnosti hospodářské a podnikatelské, se Jan Nepomuk Heimrich plně zapojil do zemské a říšské politiky. Vzhledem ke svým kontaktům v Praze a v Brně se zapojil do strany Mladočechů a v roce 1885 byl za novoměstský politický okres zvolen poslancem Moravského zemského sněmu a následně v roce 1890 poslancem do vídeňské říšské rady za politické okresy Nové Město, Boskovice, Tišnov a Blansko. Právě v tomto roce také Masaryk zakládá novou Českou stranu lidově pokrokovou za kterou Jan Nepomuk Heinrich zůstává poslancem až do roku 1906. V tomto roce pak předal své bohdalovské podniky delegovanému správci a přestěhoval se do Jihlavy. Pro své další podnikání potřeboval totiž přenést sídlo firmy do většího krajského centra. Domovskou příslušnost má ale nadále v Bohdalově. V Jihlavě, uprostřed německé jazykové a hospodářské enklávě založil první, ryze český průmyslový podnik, velkoutovárnu na strojní zařízení. V období první světové války ukončil svoji politickou činnost a nadále působil mimo jiné jako člen představenstva filiálky Živnostenské banky, předseda spolku Československého červeného kříže a ředitel jihlavského družstva Besedního domu. V roce 1903 mu Nové Město na Moravě a následně na to i město Boskovice udělily čestné občanství. V den svých 80. narozenin byl Jan Nepomuk Heinrich postižen mrtvicí a o pět dnů později v úterý 16. května 1933 uprostřed své rodiny umírá. O dva dny později je v odpoledních hodinách převezen z Jihlavy do své rodné obce Bohdalov a za velké účasti veřejnosti pohřben na místním hřbitově do rodinné hrobky.