Smírčí kameny

02.02.2020

Smírčí kameny byly většinou vztyčovány na místech násilných činů a tragických událostí a pro budoucí generace mely být připomínkou takových příhod. Obecně smírčí kameny dle tvaru dělíme do tří skupin: smírčí kříže, křížové kameny a kruhové stély. Vždy jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene, bud několika údery sekáče či jemnou kamenickou prací. Nejstarší pocházejí z 15. až 16. Století. 


Smírčí kámen v Bohdalově u domu číslo 145 patři mezi nejhezčí a nejstarší na Žďársku. Na svém miste je už 400 let. Kámen pravidelného tvaru (50 x 55 x 17 cm) je v dolní části vyzdoben křížem a párem sekyr. V horní části býval text v sedmi řádcích, dnes je bohužel zcela nečitelný. Na konci pátého řádku jsem pouze rozluštil letopočet 1605, který alespoň prozrazuje, kdy se tu býčí zápas odehrál. Zde, na obecní louce při staré cestě do Rudolce měl rozzuřený býk rozšlapat vesnického mládence. Vzhledem k vytesaným sekyrám je však pravděpodobnější smrt řezníka, možná dokonce dvou řeznických tovaryšů.


Další zajímavý smírčí kříž byl vždycky ukryt mezi stromy a ze silnice ke Kyjovu a pro běžného diváka neviditelný. Jeho historie není dokladovaná, ale podle některých vzorů a obdobných typů se jedná o dílo staré nejméně pět století. Podle katalogu, kde je zařazen pod číslem 0706, je s ním dokonce spojována cyrilometodějská legenda. To, ale bohužel nestojí na skutečnosti. Solunští bratři přišli do naší krajiny v polovině devátého století a my již víme, že Bohdalovsko bylo osídleno až o tři století později. Pravdu o vzniku kříže se tedy už dnes nedovíme. 


Třetí kámen je možné nalézt na kraji lesní cesty při odbočce silnice z Rudolce do Janovic, v lese nazývaným Špitálský. Na kameni je vysekáno i jméno Jakoubek s nápisem na zadní straně. Na přední straně je sekera řeznická a kalich, jako příslušnost k církvi bratrské. Kámen byl postaven na místě, kde stávala šibenice na které byl českobratrský kazatel Jakoubek popraven.