Staré zlaté časy

04.05.2021

K lepšímu životu panstva patřily vedle společenského života a cestování také hony na lesní zvěř. Velké a slavné hony se konaly v okolí Bohdalova a dalších vsí na přelomu 19. a 20. století vždy v režii správy rudoleckého zámku a panství Collaltů. Hony trvaly často i více než týden a panstvo procházelo jednotlivé honitby za doprovodu i několika desítek nadháněčů - honců. Oblíbené trati byly na Blažkově, v Panských lesích, kolem Chroustova a Kyjova i další. Mezi hosty byli pravidelně kromě členů hraběcí rodiny také další příslušníci šlechty. Belcrediové z Jimramova, Clam- Galasové ze Žďáru, Salmové z Rájce a také významní průmyslníci. Z Bohdalova např. továrník Heimrich. Celý podzim se kolem Bohdalova ozývala střelba a nebylo radno chodit do lesa. Místní pan doktor měl pohotovost, protože střelné a tržné rány byly na pořadu dne.

V roce 1885 bylo na rudoleckém panství uloveno 9 srnců, 1 muflon, 4 prasata divoká, 5 lišek, 41 zajíců, 55 bažantů, 29 koroptví, 5 sojek, 4 sovy, 32 kačen divokých, 2 velcí orli, 5 ostřížů, 9 holubů divokých, 4 sovy ušaté, 5 kavek, 8 vran, 3 veverky, lasice, 5 kun v lese, 1 tchoř.

V zápise pamětníků je popsán průběh oslav po lovu, které se konaly na zámku v Rudolci. Přijelo panstvo i kněžna z Brtnice a hrabata z dalekého okolí, bylo tu rušno. Vyvářelo několik kuchařek a obsluhovaly mladá děvčata ze vsi. Většinou vyhrávala hudba z Bohdalova. V tuto dobu, když takové oslavy se konaly, to všelijaké nemravnosti mezi panstvem i těmi, co je obsluhují, byly. Některé ženské lezly za těmito pány samy do postele, ony slyšely, že prý to je tak zvykem, ale to není pravda. Dříve si je páni vozili s sebou, ale i tady z okolí některé jim chtěly být po vůli.

V roce 1890 je zapsáno, že v říjnu bylo uloveno 11 srnčí zvěře, 9 prasat divokých, 55 zajíců, 1 jezevec, 4 kuny, 5 veverek, tchoři, 4 lasičky, 49 koroptví, 27 bažantů, 2 holubi divocí, 2 tetřívci velcí a 7 malých, 3 poštolky, 2 ostříži, 4 orlové, 21 kačen divokých, 5 potápek a 8 hus divokých. Něco se snědlo při slavnostní tabuli, něco se odvezlo na zámky do Černé, Brtnice, Žďáru, Jimramova, Lysic, Rájce, Rožínky. Také do prodeje do Pelhřimova, Humpolce, Golčova Jeníkova, Čáslavi, také až do Kolína.

Stejně tak byly hony organizovány i na dalších panstvích Collaltů, v Černé, v Brtnici a ve Slavonicích. Konec starých dobrých časů nastal v průběhu první světové války a závěr přišel s pozemkovou reformou v roce 1923. Rudolecké panství bylo skonfiskováno a prodáno v dražbě.