Tajemství neznámého vojína

08.08.2020

V dřívějším článku nazvané Bohdalováci v předválečných armádách, jsem umístil fotku vojáka v rakouskouherské uniformě. Řadu roků zůstávala totožnost vojáka zahalena tajemstvím. Nyní už známe nejenom jeho jméno, ale také jeho pohnutý osud. Cyril Melichar, podplukovník dělostřelectva, narozený 29. června 1894 v Újezdě č. 4, byl 30. dubna 1940 zatčen a vězněn v Praze na Pankráci. Odtud byl převezen do Berlína, kde byl odsouzen k trestu smrti za odbojovou činnost a 4. května 1943 popraven. Cyril Melichar byl odveden do rakouské armády, po 1.sv. válce nastoupil do armádního dělostřelecké školy. V době mobilizace související s vyhlášením Mnichovského diktátu byl podplukovník Melichar zařazen jako vedoucí odboru protiletadlové obrany Ministerstva obrany ČR. Jeho kolega pplk. Balabán ho získal pro práci v odbojové organizaci Obrana národa. Ta pracovala pod vedením pplk. Mašína a Balabána. Skupina však byla na jaře 1940 prozrazena a její členové odsouzeni k smrti.