Třicet křížů

02.01.2022


Tradice stavení křížů na rozcestích a podél cest vychází v Evropě z historie značení cest za římské říše. Křesťanské symboly začaly být stavěny patrně z nařízení římského císaře Karla Velikého z poč. 9. století a tento zvyk přetrval až do dvacátého století. Zajímavé je, že mnohde se cesty nedochovaly, byly zrušeny, přemístěny nebo jinak pozměněny, kříže, které je lemovaly však stále stojí na původním místě uprostřed polí.

Důvodem ke stavbě byla úcta k Bohu, hluboká víra a religiozita našich předků. Někdo vztyčil kříž za narození dítěte, jiný zase na památku zesnulého příbuzného. O smírčích křížích už byla v Kapitolách řeč, ale mnohdy byly důvodem i vyřešené obchodní či jiné spory, které bylo nutné "na věky věkův" zpečetit stavbou kříže.

První oficiální záznamy o křížích v Bohdalově pochází z doby pozdního baroka, kdy byl v roce 1758 znovu vysvěcen kostel sv. Vavřince. Tehdy se uvádí, že na všech výstupech cest z městečka byly vztyčeny nové kamenné kříže. Dnes je najdeme u lihovaru - směr Pavlov, u bývalého zdravotního střediska - směr Nové Veselí, za Dolním mlýnem - směr Pokojov, za benzínovou pumpou - směr Chroustov a Rudolec a také na silnici k Újezdu. Další kříže mají datování konce 19. a počátkem 20. století. Zatímco ty první byly stavěny ku cti a Boží chvále, ty druhé měly smutnější důvod. Byly vztyčeny na památku padlých synů v 1. světové válce. Další kříže najdeme u kaplí v jednotlivých obcích farnosti i u bohdalovského kostela.

Při procházení krajem a po ověření na podrobných internetových stránkách mapy.cz , je možno určit počet křížů na území bohdalovské farnosti s určitou mírou nepřesnosti 

                                                                                                  30 křížů

( katastr Bohdalov + Chroustov 16, Rudolec 5, Kyjov 3 a Pokojov 6 )

Každý kříž má svůj vlastní příběh, spojený s místem, kde stojí či s rodinou nebo osobností, která jej nechala postavit. O to je důležitější jejich historii připomínat a tyto památky chránit a udržovat.