Zaseli kukuřici a dostali traktor

24.07.2023

V roce 1960 si dali učni v Závodním učilišti Zetor Brno závazek vyrobit malý, plně funkční traktor určený pro základní školy. První traktory byly určeny pro vítěze soutěže o nejlepší vypěstovanou kukuřici.

Soutěž byla organizovaná po vzoru sovětských pionýrů a naši bohdalovští žáci se do ní přihlásili hned v prvním ročníku. Podle dochovaných vzpomínek se do soutěže zapojili s pomocí místního JZD. Představenstvo dalo k dispozici část pozemku hned za vsí směrem k Blažkovu. Políčko bylo řádně prohnojeno a tak kukuřice řádně narostla. Krajská komise vyhodnotila úrodu jako jednu z nejlepších a naši pionýři opravdu traktor Zetor Pionýr získali. Stroj se stal nejenom užitečným pomocníkem na školním pozemku, ale také ozdobou prvomájových průvodů v okresním městě.