Žďárský klášter a Bohdalov

05.07.2020

Po celou svoji historii byl Bohdalov v těsném sousedství panství žďárského cisterciáckého kláštera. V první polovině 18. století, kdy správa Collatovského panství, kam Bohdalov přináležel, sídlila v Brtnici, vznikl zajímavý osobní kontakt mezi nejvýznamnějším opatem žďárského kláštera Václavem Vejmluvou a bohdalovským farářem Václavem Antonínem Noskem. Václav byl jedním ze dvou bratrů Nosků, kteří se zasloužili o výstavbu bohdalovského kostela, tak jak ho známe v nynější podobě. Václav zahájil jeho výstavbu a jeho bratr Jindřich pak dokončil vnitřní výzdobu. Návaznost v úzký sousedský a prestižní vztah se žďárskými cisterciáky dokladuje také časově velmi blízké dokončení kostelů ve Veselí, 1757 a v Bohdalově, 1758.

Přátelství obou kněží s Vejmluvou je doloženo okolností, kdy při slavné svatojánské pouti na Zelené hoře v roce 1730 přednesl Václav Antonín Nosek své vlastní oslavné latinské kázaní Pretosus Lapis Adjutorii. To bylo přijato s takovou úctou a chválou, že ho dal Václav Vejmluva vydat tiskem ve velmi kvalitní grafické úpravě. Samotné kázání pronesené v latině před širokým publikem dokladuje vysokou míru vzdělanosti tehdejšího bohdalovského pana faráře .

Další informace v kapitole Příběhy od oltáře

Titulní list kázání Václava Antonína Noska z roku 1730
Titulní list kázání Václava Antonína Noska z roku 1730