Petr Sedlický 1905 - 1945

19.01.2021

Hrdina protinacistického odboje Petr Sedlický se narodil 29. 6. 1905 v Bohuňově u Bystřice nad Pernštejnem. Od 17. 10. 1929 pracoval jako přednosta poštovního úřadu v Bohdalově. Během let 2. světové války se zapojil do odboje. Byl napojen na vrchního radu minLužou.isterstva financí Jana Pliczku, který žil v ústraní v Dolním mlýně v Bohdalově. Podílel se organizování a podával zprávy při schůzkách Rady tří, vedené generálem

Po zastřelení generála Luži byla síť prozrazena a Petr Sedlický byl 23. 10. 1944 gestapem zatčen a odvezen k výslechu do Jihlavy. 7.1. 1945 byl převezen do Kounicových kolejí v Brně, kde byl připravován jeho soud, ale 27. 1. 1945 byl odvezen do bavorského koncentračního tábora Flossenburg. Poslední zpráva od něj byla z 23. 3. 1945. Od toho data je nezvěstný. Zahynul pravděpodobně nemocí při pochodu smrti.