BOHDALOVSKÉ KAPITOLY

Magazín příběhů a zajímavostí z historie obce

                                 Vítejte v nové verzi Bohdalovských kapitol                            Vzhledem k narůstajícímu počtu publikovaných článku jsem na doporučení řady z vás zvolil pro čtenáře                                                                            pohodlnější rozdělení do jednotlivých tematických kapitol.    

Stanislav Růžička 2021

Jednotlivé články, texty a fotografie jsou chráněné autorským zákonem a jejich další využití je možné pouze se souhlasem autora

Nejnovější články

Na jedné z mých oblíbených fotografií z historie rodného městečka je velký rohový dům na odbočce z hlavní silnice na Rudolec a Chroustov. Je to dnes, už bohužel bývalý hostinec u Koudelů. Jako malý kluk jsem tam párkrát zašel se džbánkem tátovi pro pivo. Po odchodu poslední hostinské paní Marie Koudelové (1908 – 1990) byl hostinec v 70 – letech...

30. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie bez účasti Československa v bavorském Mnichově dohodu, která zásadně změnila tvář tehdejší Československé republiky. Představitelé západních velmocí odjížděli s tím, že vyřešili sudetskou otázku a zachránili evropský mír. Adolf Hitler se sice zavázal, že poskytne...

Od posledních oprav věže farního kostela v Bohdalově uběhlo několik desítek roků a bohužel se ukázalo, že pro obnovu dobrého stavu věže je nutný nový poměrně rozsáhlý a nákladný zásah. Bylo zapotřebí opravit dřevěnou konstrukci věže a následně stávající krytinu vyměnit za novou – měděnou. Na základě poptávkového řízení a získaných referencí byla...

Sběratelé pohlednic mají krásnou schopnost nabídnout nám ostatním ohlédnutí za místy, která jsou často už jenom vzpomínkou. Pohlednice v první polovině minulého století vydávali svým nákladem místní obchodníci a živnostníci. Často na nich nechávali vedle místních památek zobrazit také své vlastní podniky.

Je historickou tradicí, že na každém konci školního roku oznámí pan či paní učitelka stejnou větu. " Zítra příjde do školy pan fotograf". Děti se na zítřek lépe ustrojí , pan fotograf si je srovná do řady, nebo podle velikosti a pozor děti, vyletí ptáček. Fotky se doma podle ročníků řadí do alba a stejně tak po jednotlivých generacích. Při...

Tématu zemědělství a hospodaření jsem se snažil kvůli nedostatečným informacím vyhýbat, ale asi to nepůjde do nekonečna. Díky panu Františkovi Svobodovi, který mi dal pro Kapitoly k dispozici svoji rozsáhlou sbírku fotografií z minulosti Bohdalova, mohu dnes uveřejnit první - fotografickou část kroniky. Jak hospodařili naši předkové.

V roce 1934 vzplály v Bohdalově 3 požáry. Shořela stodola a kolna u Koudelů č. p. 46, vyhořely sklepy u Heimrichů a třetí tragický požár zničil 18 domovních stavení - Krčovi, Pokorných, Červených, Pejchalovi, Augustinovi, Zmeškalovi, Vencelidesovi, Grygarovi, Řepovi, Minářovi, Chalupovi, Markovi, Mokrých, Ondrákovi, Havlíčkovi, Pokorných, Sobotkovi...

2. června 1954 najel autobus linky ČSAD vezoucí dělníky na ranní směnu do Žďáru do hluboké strže. Stalo se to u nové hájenky mezi Bohdalovem a Novým Veselím, Vytrvalé deště podemlely novou silnici a tak zůstala pouze několikacentimetrová vrstva asfaltového koberce. Došlo sice k několika těžkým a řadě lehkým zraněním, ale naštěstí nikdo nepřišel o...

V roce 1960 si dali učni v Závodním učilišti Zetor Brno závazek vyrobit malý, plně funkční traktor určený pro základní školy. První traktory byly určeny pro vítěze soutěže o nejlepší vypěstovanou kukuřici.

Až do roku 1849 byla majitelkou tzv. Horního mlýna v Bohdalově rodina Friebova, od niž v tomto roce přešel koupí do vlastnictví Jana Heimricha, rodáka Svitavského, kovaného Němce, jenž mimochodem řečeno, do své smrti ani česky mluviti neuměl. Jeho žena však byla češka a tak se stalo, že rodina jeho pozůstávající ze třech synů a dvou dcer, vychována...