Kde se vzalo jméno městečka

01.11.2021


V dávné minulosti, za panování krále Václava, zabloudil jeden z jeho šlechticů při lovu. Bylo to v pohraničních horách, daleko od všech obydlených míst. Lovec se již několikátý den prodíral hustým a temným pralesem. Trápil ho hlad a ubývaly mu síly. V zoufalství zemdléval. V tom se mu ale ozval hlas odněkud z korun staletých stromů. Poklekni a pros o boží milost. Lovec poklekl a upřímně prosil o pomoc. V modlitbě přislíbil, že bude-li zachráněn, založí v těch místech vesnici s výstavním kostelem. V té chvíli se ozval znovu tajemný hlas z koruny stromů " Vstaň lovče a běž východním směrem. Zastav se u pramene čisté vody. Tam bude tvá modlitba vyslyšena a tobě Bůh dá lov. Z posledních sil došel lovec k prameni a spatřil jak z něho pije statný jelen. Jedinou ranou a posledním šípem ho skolil. Rozdělal oheň a nasytil se. Posílen na těle i na duši našel cestu ven z lesa. Na svůj slib však nezapomněl. Označil cestu k prameni a do roka se k němu vrátil. Přivedl sebou osadníky, aby v těch místech založili vesnici s kamenným kostelem. Na památku svého zázračného zachránění dal vesnici jméno Bůh dá lov, dnešní Bohdalov.