Vzácné fotografie

17.04.2021

Ve světě výtvarné fotografie jsou stále velice hodnoceny takzvané sociální projekty. Skupiny fotografů mapovaly na svých snímcích určité prostředí a jejich dílo vypovídalo velice hodnověrně o době, ve které vznikalo. Bylo mimořádné především tím, že fotografie nevznikaly strojeně, pro společenskou potřebu zákazníků. Fotograf  dal fotografovaným prostor před jejich staveními, v tom co měli právě na sobě nebo zda byli třeba i bosí.  Podle věku fotografovaných vznikly snímky v Bohdalově koncem třicátých let, během jednoho všedního letního dne. Pokud by se našly další fotografie patřící do této série, staly bylo by to významným obohacením příběhu tehdejší doby.