Faráři a kněží

23.06.2020

Se založením Bohdalova v první polovině 14. století souvisí také výstavba farního kostela zasvěceného patronu sv. Vavřinci. S prvním písemným záznamem o kostele je spojeno jméno tehdejšího faráře. Spolu s ním si můžeme připomenout několik jmen a osudů dalších kněží, kteří se výrazně zapsali do historie obce.

Kněz Mikuláš, farář v Bohdalově, První písemný záznam o kostele a faráři z roku 1360 obec je poprvé zmiňována L P. 1349, farář odchází do kostela sv. Václava v Přistoupimi u Českého Brodu

Matyáš Pšenička, protestantský kněz umučený císařskými vojáky před bohdalovským kostelem v roce 1620. Podle Majestátu císaře Rudolfa II z roku 1609 byla umožněna a potvrzena svoboda náboženství v českých zemích. Majitelé Bohdalova, páni Chroustenští a z Malovar obsadili fary na svých panstvích protestantskými faráři a kostely upravovali podle potřeby tohoto vyznání. Při tažení proti odbojným českým stavům, které vyvrcholilo bitvou na Bílé Hoře postupovala císařská vojska z Vídně přes Moravu. Při té příležitosti přepadli a vydrancovali také ves Bohdalov.

Antonín Václav Nosek a Jindřich Nosek, bratři nar. ve Valašském Meziříčí, Antonín nastupuje v Bohdalově 1724, odchází 1738 do Měřína - sídlo děkanství, + 3.10.1764. Jindřich nastupuje v Bohdalově 1738, + 20.11.1762

Oba bratří pocházeli z majetné rodiny a kněžskou službu nastoupili postupně na panství hrabat Collatů. Ti měli své rodové sídlo na zámku v Brtnici. Bohdalovská farnost těsně sousedila s velkým panstvím cisterciáckého kláštera ve Žďáře a to také mohlo stát za snahou přestavět bohdalovský kostel do stávající reprezentační velikosti a výzdoby. V pramenech se uvádí financování přestavby z prostředků obou bratří, ale je pravděpodobná i velká dotace z brtnického panství. O tom svědčí erb hrabat Collaltů nad hlavním oltářem. Při realizaci také byly na památku obou kněžských bratří po bocích oltáře přidány sochy jejich patronů, sv. Václava a sv. Jindřicha

Josef Votava, nar. 29.1.1910 v Brtnici, vysvěcen 1935, nastoupil 1942, odešel 1949 do Měřína, kde byl do roku 1957, pak dvakrát zatčen a odsouzen pro pomoc při ukrývání P. Dokulila. Později amnestován, pak ve výrobě v Brně, r. 1964 nastoupil do Heraltic, kde 1.4.1993 zemřel a je tam pohřben. Během jeho působení v Bohdalově se od roku 1943 stala místní fara místem setkávání odbojových pracovníků a 17. července 1944 zde došlo za přítomnosti dalších bohdalovských odbojářů k oficiálnímu ustaveni Rady tří. Po zabití velitele generála Luži došlo k prozrazení organizace a k zatčení několika občanů. Ti však svého faráře nezradili.

Vlastimil Šenkýř, nar. 5.12.1920 v Tuřanech. Po kněžském svěcení působil postupně v Hostěradicích a Bystřici nad Pernštejnem. Nastoupil roku 1953, mimo duchovní služby se věnoval též ochotnickému divadlu. Organizoval poloilegální tábory pro mládež ze své farnosti (např. v součinnosti s P. Stanislavem Krátkým), umožňoval pražským věřícím pobyt na Vysočině, vedl farní zájezdy a poutě. Zemřel 16.5.1986 a pohřben byl 22. května 1986 do kněžského hrobu na bohdalovském hřbitově. Pohřbu se účastnilo 60 kněží a velké množství věřících. Zprávu o průběhu pohřbu podalo také rádio Hlas Ameriky. Věrnou spolupracovnicí mu byla sestra Marie Dvořáčková (* 1927, + 2018), hospodyně 1957 - 1986, strážkyně fary i kostela 1986 - 2018, katechetka 1990 - 2009.

KNĚŽÍ ZAZNAMENANÍ V BOHDALOVĚ

Pouze dílčí záznamy ze středověku

1360 Mikuláš, (je to první písemná zmínka o kostele, obec je poprvé zmiňována L.P. 1349) 1383 farář Mikuláš 1407 kněz Adam 1505 kněz Hanuš Mautner 1575 - 1590 farář Jakub od r. 1592 kněz Pavel farář Matyáš Pšenička + 1620 1626 - 1667 kněží z Měřína, známí jsou jen Jan Drachovius, Jan Antalus

Obnovení duchovní správy po 30 - leté válce:

Jonáš František Erinaceus 1669 - 1684 Jan Funiák, narozen ve Frýdku, nast. 1684, + 3.6.1690
František Břeščan, 1690 - 1698, odešel do Brtnice, + 1714
Jan Heisselder, nar. v Novém Jičíně, nast. 1698 + 1724
Antonín Václav Nosek, nar. ve Valašském Meziříčí, nast. 1724, odchází 1738 + 3.10.1764
Jindřich Nosek, nar. ve Valašském Meziříčí, nast. 1738, + 20.11.1762
František Seltzer ze Slezska, nast. 1762, odchází 1764 do + 29.5.1768
Filip Slavíček, nar. v Šumperku, nast. 1764, + 15.6.1778
Jan Bernard Hriss, nar. 1731 v Nové Říši, vysvěcen 1780, nast. 1778, + 14.4.1796
František Alois Delinz, nar. 1755 ve Velkém Meziříčí, nast. 1796, + 19.4.1829
Josef Karel Papež, nar. 1782 v Měříně, vysvěcen 1811, nast. 1829, + 5.2.1841
Jan Formánek, nar. 1794 v Jedovnicích, vysvěcen 1817, nast. 1841, + 15.1.1854
Josef Schwartz, nar. 1810 v Jihlavě, nast. 1854, odešel 1872 do Měřína, + 15.8.1872
Jan Bazala, nar. 1807 v Slavicích u Třebíče, vysvěcen 1837, nast. 1872, + 14.6.1885
Jan Brabenec, nar. 5.5.1833 v Opatově, nast. 1885, odešel 1889 , + 21.11.1909 Josef Svátek, nar. 22.3.1845 v Boskovicích, nast. 1889, + 1.8.1912 František Klimeš, nar. 20.1.1867, nast. 1912, odešel 1923, + 20.8.1962 Antonín Hrubý, nar. 15.1. 1887, nast. 1923, + 7.11.1937, Josef Válka, nar. 1882 v Uhřicích, nast. 1938, odešel 1941 do Tišnova, + 31.1.1962 Josef Votava, nar. 29.1.1910 v Brtnici, nastoupil 1942, odešel 1949 do Měřína + 1.4.1993 21. P. František Baťka, nar. 2.12.1922, nastoupil 1949 + 17.6. Vlastimil Šenkýř, nar. 5.12.1920 v Tuřanech. Nastoupil roku 1953, + 16.5.1986 Alois Weigl, nar. 7.2.1927 ve Svatoslavi u Brna, od r. 1986 Bohdalov,+ 11.5.2009 Miroslav Kazík, nar. 1957 v Uh. Hradišti, v N. Veselí a Bohdalově 2009 - 2017 Jan Peňáz, v Novém Veselí a v Bohdalově od roku 2018