Vzpomínky na skvělého kronikáře

14.02.2021


S velkým zaujetím jsem se až dosud zabýval příběhy a kapitolami Bohdalova z přelomu předcházejících století, z doby mezi oběma světovými válkami a krátce po té druhé. Kronika, kterou psali tehdejší řídící učitelé je stále zdrojem velkého množství drobných příběhů i obrazů. Dějiny městečka byly často popisovány v osobní rovině a v názorech kronikářů souvisejících či odrážejících politickou situaci. Skvělým vypravěčem a glosátorem byl hned první kronikář, řídící učitel Petr Maděra. Měl velmi úhledný rukopis a vytříbený sloh. V Bohdalově působil od roku 1911 do roku 1928. Přesto, že se zde nenarodil stal se skutečným patriotem. Působil v Sokole, byl členem zastupitelstva, byl výborný řečník a přednašeč. Při svém odchodu na odpočinek byl jmenován čestným občanem obce. Po něm převzal vedení zápisů jeho nástupce František Zelený. Během 2. světová války byly obecní kroniky staženy a uloženy do archivu. Kronikářem byl až v roce 1947 jmenován ředitel obecné školy František Bláha. Ten dopracoval zápisy zpětně od roku 1937. Kroniku udržoval až do roku 1966. Bohužel se v jeho způsobu zápisů odrazily politické změny a restrikce doby po únoru roku 1948. Jasnou linii psaní kronik pak dala vyhláška z roku 1960. Každá řádka zápisu musela být předem schválena radou MNV a příslušnou kulturní komisí. Zápisy se tak omezily pouze na vyzvedávání úspěchů v socialistickém hospodaření a kultuře. Nicméně i zde se mezi řádky najdou ukryté příběhy, které stojí za to připomínat