Slavná historie dožínek

02.11.2021

Oslava dobré úrody a úspěšné sklizně má ve slovanských a tím i v našich zemích historickou tradici. V obecních kronikách našeho městečka je zaznamenáno několik povedených oslavných akcí. S těch vskutku znamenitých stojí za to uvést.

4. srpna 1928 uspořádala Místní jednota spolu se Sokolem velice vydařenou slavnost Obžínek. Kolem městečka se vydal bohatý průvod vedený cyklistickou družinou, za ní se vydala Selská jízda. Tu tvořili mladí bohdalovští sedláci. Na louce u Dolního mlýna byl připraven tábor s pódiem a parketem, kde byla předvedena Obžínková scéna,. při které vystoupilo 40 účinkujících. Za účasti takřka 600 osob pak proběhla taneční veselice s hudbou.

9. září 1945, kdy byl Jednotným svazem českých zemědělců uspořádán dožínkový průvod s taneční zábavou. Byl pro ni využit prázdný sklad zemědělských plodin - tehdejší budova tírny. U boční stěny byl postaven parket a na stěně byly pověšeny obrazy vítězů druhé světové války Stalina, Roosevelta a prezidenta Beneše.

Po přesvědčovací schůzi, která proběhla 2. 9. 1950 v hostinci u Koudelů bylo i v Bohdalově po předchozím založení JZD rozhodnuto o scelení pozemků a rozorání mezí. V té době mělo JZD 128 ha pozemků, z toho 84 ha orné půdy. Pod dojmem těchto úspěchů byl ihned následující den po většinové souhlase  uspořádány Akčním výborem dožínkové slavnosti, které se celé nesly v duchu oslav kolektivizmu a ve víře v budoucí úspěchy.  

2. září 2018 se po více než šedesáti letech vydal obcí krojový dožínkový průvod. Díky mimořádné spolupráci řady složek - viz plakát, se podařilo připravit pro stovky občanů i návštěvníků se širokého okolí příjemný a pro mnohé doslova historický zážitek.

Aby nebyla historická tradice přerušena, je poděkování za úrodu přeneseno do míst kam odjakživa patří. Před oltář našeho kostela. Sem jsou každoročně přinášeny výsledky plodů práce našich zemědělců a pěstitelů a jsou požehnány dožínkové věnce jednotlivých obcí naší farnosti.