Sokolové na Sletu

07.07.2020


31. května 1923 byla v Bohdalově založena tělocvičná organizace Sokol. Už při zakládající schůzi bylo za členy přijato 23 mužů, 15 dorostových dívek, 15 hochů a 50 žáků. Cvičení probíhala na školním dvoře nebo ve větší třídě. Velkou aktivitu přinesla příprava na IX. Všesokolský slet v Praze. Ten se stal oslavou 100. výročí narození dr.Tyrše. Cvičenců přijelo téměř 190 tisíc, diváků bylo přes milion, konaly se tři průvody se 100 000 účastníky. Výprava z Bohdalova odjela vlakem 7. června 1931. Zúčastnilo se ho 17 cvičenců, z toho 11 mužů a 6 žen. Další osoby byly v doprovodu. V Praze se Bohdalovští zapojili do společného cvičení, při kterém bylo na ploše Strahovského stadionu 17000 cvičenců a 200000 diváků. V Praze nejenom pochodovali v průvodu a navštívili Národní divadlo, ale také si prohlédli město za výkladu učitele Maděry, jednoho ze zakladatelů Bohdalovského Sokola. Ten již byl v té době na odpočinku u dcery v Praze. Po pěti dnech se spokojeně vrátili domů.