BOHDALOVSKÉ KAPITOLY

Magazín příběhů a zajímavostí z historie obce

                                 Vítejte v nové verzi Bohdalovských kapitol                            Vzhledem k narůstajícímu počtu publikovaných článku jsem na doporučení řady z vás zvolil pro čtenáře                                                                            pohodlnější rozdělení do jednotlivých tematických kapitol.    

Stanislav Růžička 2021

Jednotlivé články, texty a fotografie jsou chráněné autorským zákonem a jejich další využití je možné pouze se souhlasem autora

Nejnovější články

V roce 150 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově získal jsem opis a úvodní rukopisné stránky kroniky sboru. Je pro mě zvláště významné, že po prvním kronikáři panu Petru Sedlickém převzal tuto roli můj otec pan Stanislav Růžička, který kroniku zpracoval v přepisu nejstarších záznamů a následně až do roku 1989. K významnému výročí...

První polovina 19. století byla dobou hromadného rušení rybníků. Velkostatky se jich zbavovaly, protože pro zvyšující se počet ustájeného dobytka potřebovaly nové louky produkující seno. Vrchnostenští úředníci si spočítali, že rybníky přeměněné na louky a pole jsou výnosnější než produkce ryb. Rybniční půda se také často stávala předmětem nájmu....

Prvním ohlašovatelem požárů v Bohdalově, býval už od středověku ponocný. Často to byl vysloužilý voják, který měl za úkol, mimo jiné, též sledovat, zda v noci někde nehrozí nebezpečný oheň. Nejrůznější zákony k zabezpečení ochrany před požáry vyhlašoval často přímo panovník. Od roku 1603 se doporučovalo stavět všechna stavení podle možnosti "od...

Tělocvičná organizace Sokola v Bohdalově byla založena na valné hromadě 27. května 1923. V letošním roce tak slavíme 100. výročí jejího založení. Ustavující valné hromady se tehdy zúčastnilo 47 bratří a sester. Starostou se stal MUDr. Karel Vejrosta a důležitou funkci vzdělavatele převzal na řadu let učitel Petr Maděra. Jako vzpomínka na tuto...

Průběžně se mi dostávají do ruky další nové staré fotografie. Obrázky pořízené tatínkem nebo dědečkem dnešních Bohdalováků. Jsem moc rád tomu, že je neschovají zpátky do šuplíků, ale půjčí mi je k naskenování. Nejen, že rozšíří historický fond Kapitol, ale často také vytvoří podklad pro další příběh. Děkuji všem, kteří ke mě našli cestu a těším se...

1360 V tomto roce je poprvé v písemných zdrojích připomínán původní středověký kostel v Bohdalově. Ten se spolu s městečkem nacházel v rukou pánů z Lichtenburka. Už v první polovině 13 století však patřilo území na české straně hranice pod vládu Jana z Polné, zatímco na moravské vládl pan Přibyslav z Křižanova. Vládci kraje byli zároveň bratranci a...